Teràpia Neural

La Teràpia Neural és una teràpia bioreguladora a través d’un principi d’estímul i de reacció. L’estímul és una petita aplicació d’un anestèsic local anomenat procaïna diluïda a baixes concentracions que s’aplica a punts específics del cos (Pell, fàscies o ganglis nerviosos), la reacció és la resposta del sistema nerviós autònom.
El sistema nerviós autònom constantment recull informació de com funciona cada part del nostre organisme i també rep informació del que percebem sobre el que passa al nostre voltant, amb els seus circuits reguladors humorals, hormonals, neurals i cel·lulars.

El sistema nerviós autònom pren part a totes les reaccions de l’organisme i participa també dels processos mentals i emocionals.

Quan l’SNA troba una informació que considera que no és l’esperada posa en marxa una sèrie de mecanismes per modificar aquesta situació permetent que el cos s’autoreguli i així adaptar-se a noves situacions.
Per exemple davant d’una situació d’estrès com perseguit per un lleó, s’activa el sistema nerviós simpàtic, l’adrenalina actua i tota l’energia del cos se centra a sortir corrents. Aquest procés sol durar poc.

Però si el cos està contínuament amb la sensació que et persegueix un lleó, és a dir, en simpaticotonia apareixen malalties relacionades amb l’estrès: baixada de defenses, inflamacions de l’intestí, ansietat, al·lèrgies…amb la teràpia neural desbloquegem aquest estat simpaticomimètic.

La teràpia neural es basa també a cercar camps interferents. Els camps interferents s’instal·len dins del cos i en les cèl·lules com a part de la memòria biològica, perpetuant així el desequilibri que generen, per exemple, una cicatriu. En una zona on hi ha un camp interferent les cèl·lules es troben sota un estrès que els impedeix recarregar-se de manera correcta, queden en un estat de despolarització i per tant les funcions vegetatives es troben paralitzades en interrompre’s el subministrament d’energia.

Així, podem entendre com a partir d’una intervenció quirúrgica poden aparèixer “malalties que aparentment no estan relacionades amb aquesta operació” com al·lèrgies, dolors o restrenyiment.

La procaïna diluïda té un alt potencial elèctric de 290 mil·livolts que en ser aplicada al camp interferent produeix un estímul energètic sobre les cèl·lules, permetent que es repolaritzin i s’estabilitzin els potencials de membrana, recuperant així la funció interferida i permetent que l’organisme reorganitzi les funcions vegetatives.

terapia-neural

La teràpia neural s’aplica a:

  • Dolors aguts i crònics.
  • Per combatre els efectes de les inflamacions.
  • En problemes circulatoris i de tensió o rigidesa muscular.
  • Per combatre malalties cròniques ocasionades per camps interferents.
  • En tota patologia on hi hagi una alteració funcional del sistema nerviós, endòcri o immune.
  • Una especialitat de la Teràpia Neural són les malalties de laparell locomotor.

Els nostres serveis

Vetllam pel benestar del teu animal
Les teràpies naturals que milloren la seva qualitat de vida

Skip to content