Kinesiologia holística

La Kinesiologia Holística en animals, també coneguda com a Kinesiologia Veterinària, és una tècnica que es basa en la resposta muscular de l’animal davant de diferents estímuls per diagnosticar i tractar desequilibris al seu organisme.

Com funciona?

S’utilitza el test muscular, que consisteix a observar la reacció de l’animal davant de la pressió aplicada en diferents punts del seu cos. Aquesta resposta muscular pot indicar la presència d‟una lesió, al·lèrgia, desequilibri emocional o energètic, entre altres coses.

Quins beneficis aporta?

La Kinesiologia Holística pot ajudar a:

  • Detectar problemes de salut en les etapes inicials, fins i tot abans que apareguin símptomes clínics.
  • Tractar una àmplia gamma de problemes, com ara dolor, problemes digestius, al·lèrgies, ansietat i comportament disfuncional.
  • Millorar el benestar general de l’animal, augmentant-ne l’energia, la vitalitat i la qualitat de vida.

En què es diferencia de la medicina veterinària tradicional?

La Kinesiologia Holística es basa en un enfocament holístic que considera l’animal com un ésser integral, tenint en compte no només el cos físic, sinó també les emocions i l’energia.

És una teràpia segura?

  • Sí, la Kinesiologia Holística és una teràpia segura i no invasiva que no té efectes secundaris.

Els nostres serveis

Vetllam pel benestar del teu animal
Les teràpies naturals que milloren la seva qualitat de vida

Skip to content